annons

25 april 2014

Slovjansk eller Slavjansk?

Varför kalla Charkov Charkiv och Slavjansk Slovjansk etc? Ryska städer
sedan grundandet. Slavjansk som det står i stadens inkörsport är för
övrigt ingen småstad - i Sverige skulle den bli nr 4.

Hela den nationalistiska teatern blir motbjudande när den övergår i
militärt våld mot civilbefolkningen. Ska folket i öst läras stava Kyiv
med pansar?

Jag slår upp sid 1 i mitt rysk-ukrainska lexikon. Alla ord utom ett -
serpen för augusti - är identiska förutom obetydliga skillnader i stavningen.

Och serpen är ett fornryskt ord, som polackerna använder. Det bygger på
en förkristen kalender med 354 dygn per år. Så det som en gång var
serpen sammanfaller illa med augusti.

Angående läget sa SVT:s Bert Sundström ett sant ord i Rapport. Han var
inte säker på att Kiev hade kontroll över sina trupper. Dom är
antagligen inte i stånd till någon militär offensiv.

Mörda några enskilda här och var går bra, men sen måste de ändå sätta
sig vid förhandlingsbordet.

Juntan i Kiev har nu bestämt sig för att slå en järnring runt Slavjansk -
belägringar är ju en gammalbeprövad fascistgren.

Det ryska federationsrådets talman Valentina Matvijenko sa på en fråga
från pressen idag att någon rysk militär intervention inte är aktuell.

Man ska nog tolka det så att för Ryssland går "den röda linjen" vid direkta
militära angrepp mot befolkningen i östra Ukraina.


Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Home