annons

13 april 2014

Domptören Carl Bildt

Carl Bildt har varit i Ukraina igen. Han höll en föreläsning för studenter på Taras Sjevtjenko-universitetet om Ukrainas ljusa framtid "i Europa".

Han säger där att landet borde skära ner på sina energisubventioner som är lika stora som landets försvarskostnader. När blev Carl Bildt ukrainsk finansminister? kan man undra.

Som framgår av en rapport från Internationella valutafonden (http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/012813.pdf) subventionerar hela västvärlden, inkl. Sverige sin energi.

I genomsnitt med 2,5 procent av BNP, vilket är högre än försvarskostnaden i de flesta länder.

Så varför ska just Ukraina ha mera kanoner, mindre smör?

Stackars "Yats" som är satt att styra EU-protektoratet inser att energipriserna slår mot de fattigaste. Gaspriserna för konsumenterna kommer att höjas med 50 % från 1 maj och de kommunala avgifterna med 40 procent från 1 juli. Enligt Jatsenjuks beräkningar kommer det att öka antalet fattiga familjer i Ukraina med över 150 procent.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Home