annons

10 april 2014

Svenska delegater ledde anloppet

Alla svenska delegater i Europarådet röstade för att utesluta Ryssland
ur Europarådet på ett halvår. Utan Sverige skulle en majoritet från
Norden ha lagt ned sina röster eller röstat nej.

Listan på de nordiska delegaternas röster är en skammens lista. Den
visar hur djupt det politiska förfallet gått, när politiker som är valda
att hålla samtalet i gång själva förhindrar detta samtal.

Ukraina info - mot fascism rapporterar:"Finlands delegationschef Guzenina-Richardson (s) påpekade i sitt tal
att det skulle vara mycket kortsynt att stänga den ryska delegationen
och de ryska parlamentarikerna ur den allmänna församlingens verksamhet
och valövervakning. Hon sade att bristen på dialog, olika feltolkningar
och överdrivna anklagelser är en grogrund för uppkomsten av konflikter.

– Finland har upprepade gånger sagt att Krim anslutningen strider mot
folkrätten. Samtidigt betonade vi vikten av dialog. I värsta fall har vi
ingen dialog utan monolog, sade hon.

Riksdagsledamot Sirkka-Liisa Anttila (c) påpekade att EU bildades för
att förhindra krig i Europa, och det har varit framgångsrikt i
årtionden. Enligt Anttila är det viktigare att fokusera på den
diplomatiska och politiska debatten än att söka de skyldiga.

– Vi vill inte gå tillbaka till det kalla krigets modell. EU:s främsta
mål är att förhindra krig i Europa. Jag hoppas att EU kommer att göra
sitt bästa för att bevara freden i diplomatisk samverkan, sade Anttila.

Moderata samlingspartisten Kimmo Sasi talade för EPP-gruppen, och
noterade att det var rätt lösning att ta rösträtten av Ryssland. I
Ukraina finns nu en legitim regering, minoriteters rättigheter hotas
inte och att Rysslands beslut att ta Krim står mot folkrättens och
Europarådets principer, säger han."

Här ser du hur alla röstade i Strasbourgs Europaråd i
riksdagsledamöternas allmänna församling PACE. Samtliga svenska
delegater röstade för uteslutning av Ryssland, i samtliga övriga
nordiska länder fanns någon som lade ned sin röst eller röstade emot.
Finlands delegationschef Guzenina-Richardson (sosse) ja Anttila (center)
var "diplomatiska isbrytare" och röstade mot hårda straff för Ryssland,
medan Skinnari (sosse) lade ned sin röst. Moderata samlingspartisterna
Sasi och Pelkonen fortsatte sin vanor trogna moderaternas fruktlösa
ökenvandring och röstade för skarpa straff för Ryssland.

Så här ser Tord Björks lista över hur de noirdiska delagaterna röstade ut:
Röstning i Europaparlamentet om att avskaffa Rysslands rösträtt i rådet
under året. 145 röstade för, 21 emot och 22 nedlagda.

I Norden röstade 2 nedlagda och 1 ja från Danmark; 2 nej, 2 nedlagda och
1 ja från Filnand; 1 nej, 1 nedlagd och 1 ja från Island; 3 ja och 2
nedlagda från Norge och 6 ja från Sverige. Från Norden röstade
sammanlagt 13 ja, 6 nedlagda och 3 nej. Utan Sverige skulle en majoritet
från Norden ha lagt ned sina röster eller röstat nej.

Nikolaj VILLUMSEN DK UEL – Enhedslisten nedlagd
Trine Pertou MACH DK UEL – Socialistisk Folkeparti nedlagd
Michael Aastrup JENSEN DK ALDE – Venstre (högerparti) ja
Kimmo SASI FI EPP/CD – m ja
Sirkka-Liisa ANTTILA FI ALDE – c nej
Jaana PELKONEN FI EPP/CD – m ja
Maria GUZENINA-RICHARDSON FI SOC – s nej
Jouko SKINNARI FI SOC - s nedlagd
Karl GARÐARSSON IS ALDE – Progressiva Partiet ja
Ögmundur JÓNASSON IS UEL - Rödgröna nej
Brynjar NÍELSSON IS EDG - Självständighetspartiet nedlagd
Snorre Serigstad VALEN NO UEL - Sosialistpartiet nedlagd
Ingebjørg GODSKESEN NO EDG - Fremsskrittspartiet nedlagd
Lise CHRISTOFFERSEN NO SOC - s ja
Ingjerd SCHOU NO EPP/CD - Høyre ja
Kristin Ørmen JOHNSEN NO EPP/CD - Höyre ja
Kent HÄRSTEDT SE SOC – s ja
Jonas GUNNARSSON SE SOC – s ja
Marietta de POURBAIX-LUNDIN SE EPP/CD – m ja
Kerstin LUNDGREN SE ALDE – c ja
Carina HÄGG SE SOC – s ja
Carina OHLSSON SE SOC – s ja

Stefan Lindgren
Källa: Tord Björk och Ukraina info - mot fascism

1 kommentar:

H Bylund sa...

Det är sorgligt att se hur Bildts destruktiva utrikespolitik har fått så starkt genomslag. Tidigare var en huvudlinje att man ska utnyttja alla möjligheter till att tala med varandra. Nu tas en möjlighet bort. Alla pratar om behovet av diplomatisk lösning. Men som jag fick lära mig en gång i gymnasiet är det "obscura est dicere, facere non obscura est" dvs dunkelt är talet men handlingen talar klart, som gäller.

Home