FiB

25 juni 2014

Den vedervärdige mannen från Säffle

Aldrig har jag blivit mer besviken. Peter Kadhammar kom till Gnistan omkring
1977 som en osnuten gymnasist från Säffle. Han var glad och trevlig och
arbetsam. På den tiden kunde man få jobb i den gängse pressen på betyg från
Gnistan. Mina översvallande omdömen gav honom jobb som Gefle Dagblads
lokalredaktör i Kungsgården. Sen bar det av åt Härjedalen.

Idag sitter Peter på Aftonbladet och har blivit en riktig pösmunk. Hör här
hans slöa pulverkaffeanalys av situationen i Ukraina:


"Sedan invaderade Putin Ukraina därför att han tyckte att landet fick fel
regering.

Ryssland försöker smälla i oss att styckningen av Ukraina handlar om den
ryska minoritetens rättig­heter (som ingen kunnat ­visa blivit kränkta), om
västligt ränkspel och 'fascism'.

En bisarr Putinvänster har formerat sig i Västeuropa och uttrycker
förståelse för stormaktens rätt att över­falla och slå sönder sin ­svaga
granne.

Argumenten är många och aparta, bland annat att USA 1999 bombade Serbien och
att en del av Ukrainas befolkning kan misstänkas ha fel syn på andra
världskriget."

I vilken mån Peter är respektive verkar dum lämnar jag därhän.

Fakta är emellertid:

* Putin har inte invaderat Ukraina. Han använde trupp som redan fanns där
enligt avtal till att säkra en folkomröstning på Krim, ryskt territorium
sedan 1784, en del av det självständiga Ukraina sedan 1991.

* Skälet var inte att landet fått fel regering. Skälet var att den lagligt
valde presidenten tvingats bort med vapenmakt, vad som i normalt språkbruk
kallas en statskupp.

* Den ryska minoriteten kränks genom att deras språk, som förstås av 90 % och
är första vardagsspråk för en majoritet, är förbjudet att använda i alla
ämbetsärenden. De kränks genom att angripas av väpnade privatarméer i sina egna
byar och städer. Hundratals har dödats och många tusen har tvingats fly.
De känner sig naturligtvis djupt otrygga med Svoboda i regeringen, ett parti
som nyss var öppet nazistiskt. 70 % har fått sina ryskspråkiga
kabel-TV-kanaler avstängda efter kuppen.

* Inte Putin har styckat Ukraina. Regimen i Kiev har drivit det därhän. I
samma stund som Kiev hemkallar och avväpnar privatarméerna och börjar tala
med östukrainarnas representanter kommer troligtvis våldet att upphöra.

* Ukraina är inte en "svag granne" som Ryssland vill slå sönder. Ukraina är
Europas näst största stat, potentiellt en mäktig plattform för aggression
mot Ryssland, som historien bär rikligt vittnesbörd om. I samma stund som
väst erkänner Rysslands legitima intresse av att förhindra att Ukraina blir
en Nato-plattform, kan spänningarna trappas ned. (Detta intresse är exakt
detsamma som USA hänvisade till för att få bort ryska missiler från Kuba.)

* Mannen från Säffle säger sig inte förstå sambandet mellan
USA-bombningarna av Serbien 1999 och det som händer i Ukraina. Då har han
ändå skrivit en hel bok om Jugoslavienkriget och måste veta att dessa
bombningar var Nato:s sätt att skapa den nya staten Kosovo - som sedan blev
hemvist för USA:s största militärbas i Europa.

Dvs. en stat skapas genom bombningar men utan folkomröstning
- okej enligt Peter.
En annan stat (Krim) skapas utan bombningar men med
folkomröstning - helt förfärligt enligt Peter, rena Vietnam!

Men eftersom den vedervärdige från Säffle numera är mätt och nöjd och slö
tänker han inte starta nån ny Vietnamrörelse. Med sådana krönikörer skulle det nog
inte gå att starta en Vietnamrörelse ens under brinnande Vietnamkrig


På den tiden, när det begav sig, kastade vi oss, unga arga tonåringar över DN,
Aftonbladets och Stockens kultursidor för att få stoff till vår kamp.

Idag går den tryckta pressen kräftgång och tappar även på nätet.

Den är i full färd med att gräva sin egen grav. Jag kommer inte att fälla
några krokodiltårar över den. Att återgå till en nyhetsförmedling med näverbrev
och runstenar vore bättre.


Stefan Lindgren

3 kommentarer :

 1. Jag är knappast känd för att
  hålla med Stefan Lindgren om
  hans analyser av vad som händer
  i Ukraina (även om jag alltid
  läser dem noggrant och har stor respekt för hans kunskaper), men här måste jag ge honom rätt.

  SvaraRadera
 2. Stefan. Dina texter om Ukraina behövs som en motvikt till huvudfåran av svenska media. Jag tycker dock att du är lite väl överslätande då det gäller Rysslands agerande i vissa frågor. Ryssland bröt mot fokrätten då man hotade att intervenera i Ukraina. Även att ryska trupper användes för att "säkra en folkomröstning på Krim" var ett brott mot folkrätten. Folkomröstningen på Krim genomfördes lite väl snabbt och att argumentera mot ett självständigt Krim var nog inte det lättaste. Även om folkomröstningen på Krim hade genomförts under helt ideala förhållanden hade förmodligen resultatet inte blivit mycket annorlunda.

  Så vitt jag känner till så har lagen som stipulerar att ryska "är förbjudet att använda(s) i alla ämbetsärenden" inte gokänts av radan i Kiev. Därmed inte sagt att den rysktalande befolkningen i Ukraina inte diskrimineras av regimen i Kiev.

  SvaraRadera
 3. ”…en del av Ukrainas befolkning kan misstänkas ha fel syn på andra världskriget." Vilken del då, syftar Peder Kadhammar på? Den officiella ”synen” kanske, citat:

  ”Enligt en officiell redogörelse hade mellan 20 och 25 miljoner ryska medborgare dödats. Tyskarna hade helt eller delvis förstört 15 stora städer 1 710 mindre orter och 70 000 byar. Man brände och raserade sex miljoner byggnader och berövade 25 miljoner människor tak över huvudet. Man förstörde 31 850 industriföretag, 65 000 kilometer järnvägsräls, 4 100 järnvägsstationer, 36 000 post-, telegraf- och telefonkontor, 89 000 kilometer större landsvägar, 90 000 broar och 10 000 kraftstationer. Man satte 1 135 kolgruvor och 3 000 oljekällor ur stånd och forslade iväg till Tyskland 14 000 ångpannor och 1 400 turbiner och 11 300 elgeneratorer. Man plundrade 98 000 kollektivjordbruk och 2 890 maskin- och traktorstationer, slaktade eller förde bort sju miljoner hästar, 17 miljoner nötkreatur, 20 miljoner svin, 27 miljoner får och getter samt 110 miljoner fjäderfän. Man plundrade och förstörde 40 000 sjukhus och kliniker, 84 000 skolor och högre lärosäten och 43 000 bibliotek med 110 miljoner volymer. Man förstörde 44 000 teatrar/biografer, 427 museer och 2 800 kyrkor”. Slut citat.

  Eller den modifierade ”neo-synen”, där Stalin mer eller mindre personligen låste in 4,7 miljoner ukrainare att svälta ihjäl i kyrkor och därmed tvingade befolkningen att bjuda in Hitler enligt nu så populära konceptet R2P – right to protect? Är det enligt Aftonbladet (tidigare socialistisk) så vi nu ska se på andra världskriget? Är det ”rätt syn”?

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.