FiB

22 september 2014

Molotov-Ribbentroppakten 75 år

Den 17 september fyllde Molotov-Ribbentroppakten 75 år. Det är en pakt som i modern gängse historieskrivning har blivit symbol för ett sorts kålsuparteori, om kommunismens och nazismens lika ondska.

Men för halva Vitryssland var det en dag av befrielse.
Allting beror på perspektivet. En svart dag för Polen var på sätt och vis en ljus dag för Vitryssland.

För Vitrysslands del innebar pakten att territoriet utvidgades med 50 procent (det orangea området) och befolkningen nära fördubblades. I huvudsak var befolkningen vitrysk, men en del polacker följde med. Efter kriget återlämnades Bielostokregionen till Polen (det gröna området). I den mån det fanns vitrysk befolkning där har den idag helt poloniserats.

I princip innebar pakten en återförening av det vitryska folket som splittrades med 1921 års Rigafördrag. Men kanske av hänsyn till sin polske granne avstår dagens Vitryssland från att fira pakten officiellt. Men den var alls inte bara något Vitryssland fick till skänks av Moskva. Under mellankrigstiden förde vitryssarna i Polen en aktiv kamp för återförening. I Grodno, Skidel m fl ägde det rum uppror mot polackerna.

Det är skäl nog till att en rad organisationer i Vitryssland nu kräver att 17 september officiellt ska bli en högtidsdag då man firar att rättvisa skipades för vitryssarna i Polen. Med tanke på att dagens Ryssland har dömt ut Molotov-Ribbentroppakten som en omoralisk handling är det knappast troligt att förslaget kommer att få stöd.

Stefan Lindgren

2 kommentarer :

 1. Intressant blogg, Stefan. Jag har hört vitryska vänner antyda att polackerna spärrade in vitryska aktivister i läger, men jag har inte hittat något skrivet om detta.

  Delar också din bedömning att 17 september knappast kommer att bli en högtidsdag i Vitryssland.

  SvaraRadera
 2. Ang detta med kålsuparteori.
  Sovjetledningen genomskådade Anglosaxarna och Frankrike mer än Hitler. I Sovjet räknade man redan 1930 med att ett anfall från väst skulle komma 10 år senare. Att det inte bara var Tyskland som antogs hota bevisas av att det framkommit hur England och Frankrike stod i begrepp att bomba Sovjetiska industrier med kanske 1-2 veckors varsel när de avbröts av Hitlers anfall mot Frankrike.
  Hur USA England o Frankrike planerade just innan dess är förborgat. Men USA hade dessförinnan länge gjort allt som stod i deras makt för att framkalla ett storkrig och likaledes allt de förmådde för att hindra möjligheter till fred både beträffande Japan och Tyskland.
  Att Sovjet därför tidigare hade mycket goda skäl att söka en pakt med Tyskland råder det inget tvivel om. Det är bara den genomfalska etablerade historieskrivningen regisserad av anglosaxarna som kan ge ett annat intryck.

  SvaraRadera

Bara signerade inlägg tas in.