FiB

28 december 2016

Från fantasins salonger

GRU-uniformer av olika slag finns att beställa från fantasy-salon.ru"Ingen i Bryssel är förvånad, skriver Dagens Nyheters Annika
Ström Melin om uppgifterna att ryska militära
underrättelsetjänsten GRU skulle samarbeta med ungerska nazister.

Att ingen är förvånad kan ju bero på

1) detta är en ny lögn i en omfattande serieproduktion av lögner avsedda att driva ut
Ryssland ur Europa eller

2) de Brysselinvånare som Ström Melin talat med är så hjärtntvättade
att de helt svalt en revisionistisk historieskrivning som suddar ut gränsen mellan
andra världskrigets huvudmotståndare.

Om Ryssland verkligen skulle samarbeta med nazistiska rörelser
i Europa vore det en världsensation i klass med "människor på Mars".
DN:s artikel har förstås varit i säck innan den kom i påse.

Förlagan finns, om än mer nyanserad, i Financial Times
26 november i år.

Personer i rysk uniform rapporterades ha deltagit i Ungerska
nationella frontens (MNA) träningsverksamhet samtidigt som en
MNA-medlem 76-årige Istvan Gyorkos, uppenbarligen sinnessjuk,
barrikaderade sig i sitt hem och sköt på allt som närmade sig,
varvid en polis, som trängde in i huset och golvade Gyorkos
73-åriga hustru, sköts ned av Gyorkos.

Det är så att säga faktadelen.

Så har vi den betydligt större spekulationsdelen, olika "experter"
som påstår att Gyorkos stod i maskopi med Moskva och att polisräden
skulle ha säkrat bevis för att hans tämligen obetydliga nazirörelses
(det finns andra, betydligt farligare) samarbete med Ryssland:
personer anställda vid Rysslands ambassad skulle ha sponsrat
MNA-matcher i strikeball (en lek med vapenatrapper) och i några
fall deltagit i dem.

I en senare version meddelade det ungerska
informationsministeriet att det skulle ha rört sig om medarbetare
i GRU, den militära ryska underrättelsetjänsten.

Enligt ministeriet skulle syftet ha varit att komma i kontakt med
vanliga officerare i den ungerska armén och i Nato-strukturer,

Men om Nato-officerare deltagit i nazistiska MNA:s övningar
borde ju det vara ett större problem än om eventuella ryssar
i eventuella GRU-uniformer gjort det.

Vad gäller GRU-uniformerna finns det ett tiotal olika och de går
alla att köpa på marknaden för militära överskottspersedlar.

Att Ryssland skulle ha deltagit i naziaktiviteter för att på
något sätt stödja eller samarbeta med sådana rörelser framstår
för alla sansade människor som uteslutet. På ungersk jord finns 82 423
sovjetsoldater begravda, soldater som offrade livet i kampen mot
Hitlernazismen och deras ungerska allierade.

Sanningen är väl närmast att den tunna kopplingen till ryska
strikeball-spelare är något som den ungerska oppositionen, bl.a.
f d premiärminister Ferenc Gyurcsány blåser upp för att komma åt
sin efterträdare Orbán. Och bakom dessa försök anar man Nato:s
hand. Varje land som avviker en millimeter från den Rysslandsfientliga
kursen får räkna med provokationer.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.