FiB

27 mars 2017

Lika som bär po-russki


Maksim Galkin sjunger "Dubinusjka" i TV-programmet Totj-v-totj (Lika som bär) efter Fjodor Sjaljapins förebild. Visan i den här versionen tillkom på 1860-talet och blev mest berömd genom Sjaljapin.Ursprunget är en pråmdragarsång. "Dubina" syftar på ett sätt att fälla träd, där man först kapade rötterna och sedan drog i kronan. I Sjaljapins version sägs att folket en dag ska vakna och resa sig mot "herrar, bojarer och annan överhet".

En versrad handlar om de listiga engelsmännen som uppfinner den ena maskinen efter den andra för att underlätta arbetet medan ryska arbetare sliter ut sig.

redInga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.