FiB

8 september 2017

Nyheten som försvann (3)

Raqqa efter den USA-ledda "befrielsen"

Media rapporterar allmänt om att en "FN-rapport" skulle ha kommit fram till att Syriens regering låg bakom en sarinattack i Khan Shaykhun i Syrien i april i år.

Men vad ingen rapporterat är att samma rapport uttrycker "allvarlig oro" för att USA-koalitionen orsakat onödigt lidande för civila.

Rapporten nämner en rad händelser där civila liv gått till spillo i onödan.


I
mars 2017 angrep USA-styrkor i Al-Jinah, Aleppo, en moské i strid med internationell humanitär rätt, heter det.
Även situationen i Raqqa nämns, där över 190 000 människor har tvingats lämna sina hem framför de avancerande kurdiska och internationella styrkorna och ett "betydande antal civila" dödats och sårats.
 Omkring 20 000 civila är för närvarande fångade i Raqqa. Kommissionen vädjade i förra månaden till USA att stoppa bombningarna men blev inte bönhörd.
 
Överste Sergej Rudskoj, chef för den ryska generalstabens operationsavdelning, säger att Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) när som helst kan besöka den syriska arméns flygbas, från vilken en sarinattack mot Khan Shaykhun påstås ha skett."Experterna är medvetna om att det är omöjligt att dölja spåren av kemiska vapen", sade han.


 Ingen sådan expertutredning har emellertid ägt rum på webbplatsen.

 US-led coalition violated intl law in Syria by failing to protect civilians – UN report — RT News

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar

Bara signerade inlägg tas in.