annons

26 maj 2014

Det som hände i Odessa angår alla

Det som hände i Odessa angår alla och envar
Det som hände i Odessa var en synd ofattbar
Det som hände i Odessa var fascismens omoral,
fascismens tryne, dess helveteseld brutal
Det som hände i Odessa var ingen idéernas kamp
Det var ett Auschwitz, uttänkt av en pamp,
Det var fascister som fått mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter i satans truppenheter!

Det som hände i Odessa angår alla och envar
Det som hände i Odessa var fascismen uppenbar
På segrande konsert och begynnande turné
Fascismens skrattande fria - Svoboda! - armé
Det är den frihet som älskas i väst
Den tunna soppa de serverar till fest
Det som hände i Odessa var fascismens revansch
för att Ryssland störde kannibalernas lunch!

Det som hände i Odessa angår alla och envar!
Västpressens russofobiska lögner bedrar:
Det var fascister som fått mänskliga rättigheter
Mänskliga rättigheter åt satans truppenheter!
Det som hände i Odessa var ingen idéernas kamp
Det var ett Auschwitz, uttänkt av en pamp,
fascismens tryne, dess helvetes kval.
Det angår alla och envar - vi har inget val.

Ionna Morits
född 1937 i Kiev

Dikten finns publicerad på hennes hemsida med överskriften "Inte för
trycket". Jag har tagit mig friheten att tolka den. (På ryska och ukrainska uttalas det
lömska begreppet frihet  "Svoboda", vilket är namnet på en av den ukrainska
fascismens stöttrupper)  //Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Home