annons

27 maj 2014

Jävla jude?

På Riksbankens jubileumsfonds hemsida (www.rj.se) bloggar historikern
Janken Myrdal i en lång serie oerhört intressanta avsnitt om sin
släkthistoria på mödernet. Bl.a. visar det sig att han är släkt med
"Råttmannen" Ernst Lanzer som var en av Sigmund Freuds mest berömda
patienter.

Men jag fastnar för den inledning som Janken Myrdal har valt att ge hela
denna släkthistoria.

2 november 2009 fick Janken Myrdal - med kopior till ett antal kollegor
 - ett mail där det står att han är en "jävla jude".
Hans första reaktion, säger han, var att fråga sig om inte mailet var
olagligt. "Jag insåg, efter några dagar, att eventuella försök till
rättsliga åtgärder inte var aktuella."

"Nästa reaktion: ligger det så nära? Judehatet! Så sköljde det över mig,
1900-talets historia, det ondskefulla som kunde framkallas. Utpekandet,
uteslutningen, utrotandet."

"Tredje reaktionen var en överraskning: är jag jude?"

Det mystiska mailet ska alltså ha startat en hel medvetandeprocess, där
han från att bara diffust ha känt till sitt judiska påbrå, började
släktforska aktivt.

Jag ser flera problem med den här historieskrivningen.

För det första står det utom allt tvivel att den som kallar en annan
människa "jävla jude" i princip begår ett brott.

Janken Myrdals utläggning om varför mailet inte är ett hatbrott är
dilettantisk och rundar det faktum att en kommentar "jävla jude" passar
perfekt in i brottsbeskrivningen för förolämpning enligt 5 kap. 3 §
brottsbalken:
"Den som smädar någon annan genom kränkande
tillmäle eller annat skymfligt beteende med anspelning
på ras eller etniskt ursprung kan dömas för förolämpning".

Så frågan är varför Janken Myrdal inte polisanmält ett sådant rasistiskt
mail? Det vore hans skyldighet.

Det vill säga om han är säker på att mailet inte föregåtts av någon
händelse som gjorde att avsändaren råkat i affekt och yttrat orden utan
uppsåt att förolämpa? Kan det ha någon betydelse att mailet kom två
dagar före Janken Myrdals 60-årsdag?

Genom att inför en krets av kollegor på Riksbankens jubileumsfonds
hemsida ta upp detta mail - vars avsändare säkert är känd i den kretsen
- utan att ge några ledtrådar till en trolig bakgrund, riskerar han att
vilseleda läsaren.

Jag kan förstå att Janken Myrdal vill ha en dramatisk spik att hänga upp
sin släkthistoria på. Men hans judiskhet har ju länge varit känd i den
akademiska världen. T ex hur han retat professorskollegan Kristian
Gerner för att denna inte är "riktig" jude, utan bara jude på fädernet,
medan Janken Myrdal minsann är judisk på mödernet.

Så enligt mitt förmenande tillmäter Janken Myrdal på flera plan
"hatmailet" en betydelse som det inte kan ha.

Stefan Lindgren

Inga kommentarer:

Senaste inlägg Äldre inlägg Startsida
Home