annons

21 maj 2014

Innan du röstar...

... i EU-valet ska du läsa Per Lindvalls analys i SvD 20 maj (sid 21 i ekonomidelen).

Han visar att det som kallas "återhämtning" i EU knappast är någon sådan. Investeringarna är i absoluta tal lä'gre än de någonsin varit. Eurozonens BNP ligger fortfarande under 2007 års nivå.

Det enda land som blir rikare är Tyskland.

Dvs. unionen fungerar precis som det var tänkt från början, av Bethmann-Hollweg, tysk kansler 1909-17, som formulerade de tyska krigsmålen i första världskriget:

"Ryssland måste kastas tillbaka så långt som möjligt från Tysklands gränser
och hennes dominans över de icke-ryska vasallfolk brytas ... Vi måste
skapa en central europeisk förening genom gemensamma tullfördrag för att inkludera Frankrike, Belgien, Holland, Danmark, Österrike-Ungern, Polen och kanske Italien, Sverige och Norge.

Denna förening har inte någon gemensam konstitutionell högsta myndighet och alla dess medlemmar kommer att vara formellt lika men kommer i praktiken att stå under tysk ledning och måste stabilisera Tysklands ledarskap över Centraleuropa".

Den genomsnittliga statsskulden i EU är 90 procent av BNP, där "pakten" föreskriver max 60 procent. Dvs. EU lever inte efter sina egna regler.

"Egentligen borde hela europrojektet ifrågasättas", skriver Lindvall. Hela EU-projektet borde han säga, men då fick han väl sparken.


Intressant var också DN:s redovisningar av Sveriges bidrag till EU och återbäringen. 30 miljarder kronor ut, 10 miljarder in. Kvar i Bryssel 20 miljarder. (Exakta eurotal :in
3 754,1, ut 1 536,8  kvar -2 217,3.)
(http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-budget/Vad-EU-landerna-betalar-och-vad-de-far-tillbaka/)

Det låter kanske inte så mycket om man jämför med Sveriges biståndsbudget på 38 miljarder. Men de pengarna går ju i alla fall till vis del till behövande! Vilka som är behövande kan väl vi likaväl som byråkratin i Bryssel avgöra.

Så även betraktat som u-hjälpsprojekt (till världens rikaste kontinent) ter sig EU som en felsatsning. Europas politiska efterblivenhet och kulturella regrediering botas inte med pengar.


När man har läst Per Lindvall och DN-statistiken kan man så titta på ett aktuellt tal av Tysklands utrikesminister Steinmeier. Man behöver inte kunna tyska!

Det räcker med att veta att hans vrede riktar sig mot människor som står med plakat som säger "Stoppa nazismen i Ukraina". Det är "sådana som dom", säger Steinmeier med syftning på demonstranterna, "som utmålar ett helt land som fascistiskt, som är de verkliga krigshetsarna".

Om du vill ge sådana som Steinmeier mer att säga till om ska du rösta i måndagens EU-val. Vem du röstar på spelar ingen roll. Det stärker Steinmeiers makt.

Stefan LindgrenInga kommentarer:

Home