annons

26 maj 2014

Var god s-välj

Så mycket väsen för nästan ingenting!

Valdeltagandet i hela EU ökade med knappt mätbara 0,11 procent. Efter
ett enormt mediapådrag och satsningar från den politiska eliten på att
skrämma folk till valurnorna med det ryska hotet är det ett klart
misslyckande.

På futtiga 43 procent bygger man ingen demokrati, i synnerhet inte som
den valda församlingen är maktlös.

I varje EU-val sedan 1979 har valdeltagande sjunkit och är nu ungefär
oförändrat från förra valet.

Jämfört med 2009 noterade Bulgarien, Kroatien, Finland, Frankrike,
Tyskland, Grekland, Litauen, Nederländerna, Rumänien, Sverige och
Storbritannien en viss ökning av valdeltagandet.

Den största ökningen var i Grekland - från 52.61 procent under 2009 till
57,4 i år.

Tyskland ökade med 4,6 procent och Frankrike också, med 3,4 procent.

I andra änden hade Slovakien hade ett valdeltagande på endast 13
procent, jämfört med knappt 20 procent 2009. Tjeckiska väljare föredrog
också att stanna hemma: 19,5 procent av de röstberättigade gick till
vallokalerna, jämfört med över 28 procent fem år sedan.

Det är svårt att se någon tendens i detta, men generellt är det så att
de "nya" EU-staterna tror mindre på EU-demokratin, kanske för att de
fick nog av överstatlighet på sovjettiden.

De som är mest entusiastiska över EU är ett gäng forna kejsardömen,
kungariken med Luxemburg och Belgien (både med över 90-procentigt
valdeltagande) i spetsen och naturligtvis  de gamla kolonialmakterna.

Man måste se historiens spår. I länder där parlament i generationer
varit maktlösa rådgivande organ under monarken ter sig dagens
EU-parlament kanske lättare som en normalitet.

I Österrikes riksråd kunde exempelvis ungrare, tjecker, rusiner etc
pladdra hur mycket de ville på sitt eget  språk. Ingen tog minsta notis
om dem.

Ett Speaker's Corner för imperiet.

Stefan Lindgren

Bilden kommer från European Citizens' Initiative (ECI), som drivit
en egen "olaglig" folkomröstning mot privatisering av vattnet i Grekland.

1 kommentar:

Stefan Lindgren sa...

In the grapewine sägs:

1. I den viktigaste av alla kolonialmakter, Storbritannien, är förtjusningen i EU inte över hövan. Men där hade man ju också sedan 1600-talet ett maktägande parlament.

2. I det österrikiska riksrådet pladdrades det på alla möjliga språk och få förstod vad alla sa. Men ungrarna hade ju sitt eget "parlament", där det in på 1840-talet talades latin som förhandlingsspråk, därefter ungerska som alltså även kroater och representanter för andra lydfolk måste behärska.

Home